شرکت تراشه کنکاوان فارس با همکاری صنایع الکترونیک ایران اقدام به طراحی و تولید گیت های امنیتی و بازرسی در نمونه های اشخاص، فرودگاهی، خودرویی و گمرکی می کند.

در زیر نمونه هایی از این نوع از محصولات جهت اطلاع شما بازدید کننده محترم معرفی شده است. لطفا برای کسب اطلاعات با شرکت تماس بگیرید.