• دوزی متری و اخذ مجوز واحد تصویربرداری

 • نصب و راه اندازی تجهیزات رادیولوژی

 • سرویس دوره ای و نگهداری تجهیزات واحد رادیولوژی

 • انجام خدمات کنترل کیفی و ارائه گزارش کنترل کیفی

 • تهیه قطعات و بردهای تجهیزات رادیوگرافی

 • تعمیرات و ارتقا تجهیزات رادیولوژِی

 • کارشناسان متخصص و متعهد

 • ارائه خدمات در اسرع وقت

 • کیفیت در ارائه خدمات

 • ارائه گزارش خدمات به مشتریان

 • قیمت مناسب

 • نصب و راه اندازی تجهیزات رادیوگرافی صنعتی

 • سرویس دوره ای و نگهداری تجهیزات

 • طراحی و تولید تجهیزات رادیو گرافی صنعتی

 • طراحی و تهیه قطعات تجهیزات رادیوگرافی صنعتی

 • تعمیرات تجهیزات رادیو گرافی صنعتی

 • ارائه دهنده خدمات منابع ولتاژ بالا

 • دانش بنیان

 • دارای مجوز و گواهی های لازم

 • تولید و ارائه محصولات مطابق با استاندارد

 • طراحی و تولید انواع مونوبلاک های اشعه ایکس گیت های بازرسی

 • سرویس و نگهداری تجهیزات بازرسی اشعه ایکس

 • تعمیرات و راه اندازی تجهیزات بازرسی

 • دانش بنیان

 • گرانتی و خدمات پس از فروش

 • قابل رقابت با نمونه خارجی

 • قیمت مناسب